/ / / Chu Nê Thạch Hoàng

Chu Nê Thạch Hoàng

Chất liệu: Chu Nê Thạch Hoàng (Thạch Hoàng Chu Nê thường dùng để trộn chung với nguyên liệu khác để làm ấm hay chén. Nói đến dùng nguyên liệu thuần chu nê thạch hoàng làm ấm thì các nghệ nhân đều lắc đầu từ chối, vì đất quá mịn và mềm dẻo, độ dính quá cao, rất khó có thể đơn độc một loại khoáng thành hình. Khi nung chỉ có 30% thành công, nhiệt độ nung 1040 độ C, độ co rút từ 28-40%, cao hơn cả đất chu nguyên khoáng, rất dễ bị biến dạng nổii nhăn quá độ, và nổi bóng đất, nên tỉ lệ thành phẩm cực kì thấp.)