/ Sản phẩm

Hiển thị 1–20 của 217 kết quả

 • CỰ LUÂN LA HÁN

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 200ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Phân loại: ấm tử sa Thực Lực Phái
  Giá bán: 43tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, Paypal, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • Lục Phương Liên Tử

  Chất đất: thanh khôi nê (nung củi)
  Dung tích: 170ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Phân loại: ấm tử sa Thực Lực Phái, phiên bản độc nhất.
  Giá bán: 70tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, Paypal, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • CUNG ĐĂNG

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 160ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: 25tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • NHƯ Ý

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 240ml
  Chế tác: thuần thủ công tinh xảo
  Giá bán: liên hệ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • THẠCH BIỀU

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 180ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: liên hệ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • TIỂU BÀO QUẢ

  Chất đất: chu nê Hoàng Long Sơn
  Dung tích: 60ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: liên hệ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • MỘ CỔ

  Chất đất: chu nê tiểu môi diêu
  Dung tích: 160ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: 26tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • THỬ LẠC ĐỀ LƯƠNG

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 300ml
  Dòng ấm: phỏng cổ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • VŨ LỘ THIÊN TINH

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 350ml
  Dòng ấm: phỏng cổ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • TAM TÚC – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: bính tử nê
  Dung tích: 450ml
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 15tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • LỤC PHƯƠNG – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: hắt tinh thổ
  Dung tích: 180ml
  Triện: Vương Thạch Canh
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 30tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • TỨ PHƯƠNG – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: hắt tinh thổ
  Dung tích: 170ml
  Triện: Song Ngư
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 18tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • MAI THUNG – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: bính tử nê
  Dung tích: 80ml
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 15tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • THÀNH MAI – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: thanh thủy nê
  Dung tích: 180ml
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Triện: Cát Đào Trung
  Giá bán: 20tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • HOÀNG MAI – KIM ĐỈNH THƯƠNG TIÊU

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 500ml
  Triện: Kim Đỉnh Thương Tiêu
  Giá bán: 30tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • HỒNG MAI – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: nội tử ngoại lục
  Dung tích: 450ml
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 30tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • SƯ CẦU – LƯU QUẦN

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 220ml
  Nghệ nhân: Lưu Quần
  Giá bán: 10tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • HÁN QUÂN – DOÃN ĐÀO

  Chất đất: đế tào thanh
  Dung tích: 180ml
  Nghệ nhân: Doãn Đào
  Giá bán: 15tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • PHƯƠNG VIÊN HỒ

  Chất đất: giáng ba nê
  Dung tích: 400ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: 30tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • VƯƠNG THỊ ĐÀO NGHỆ

  Chất đất: đế tào thanh, tử nê, hồng nê
  Dung tích: 130ml ~ 160ml
  Nghệ nhân: Vương Thạch Canh, Vượng Huệ Trung, Vương Khang, Vương Phương, Doãn Đào
  Giá bán và thông tin: vui  lòng liên hệ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.