Thu đổi

CHÍNH SÁCH THU ĐỔI ẤM TẠI TỬ SA TRÂN NGOẠN

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các anh chị em sưu tầm được những chiếc ấm tử sa ưng ý, Tử Sa Trân Ngoạn có đưa ra chính sách về thu đổi:

  1. Được trả lại ấm trong vòng 3 ngày.
  2. Được đổi ấm khác trong vòng 7 ngày.
  3. Trong 6 tháng đầu: Thu lại 70%. Đổi ấm giá trị ≥ thu lại 80%.
  4. Từ 6 tháng đến 12 tháng: Đổi ấm giá trị ≥ thu lại 70%.
  5. Sau 12 tháng tùy tình trạng sẽ có phương án cụ thể.

Điều kiện chung:

– Ấm thu đổi phải có giấy chứng nhận của Tử Sa Trân Ngoạn.
– Ấm phải còn nguyên vẹn và đầy đủ chứng thư vỏ hộp theo ấm và quà tặng nếu có.
– Ấm đặt riêng hoặc khắc theo ý khách thì sẽ không nhận thu đổi lại.