/ / / Đoàn nê (Đoạn nê)

Đoàn nê (Đoạn nê)

Đoàn nê được đặc tên theo trạng thái trong tự nhiên, không phải là một loại khoáng đơn chất, tính chất chia làm mềm và cứng.

Chữ Đoàn trong đoàn nê có nghĩa đoàn kết, ĐN luôn tồn tại ở trạng thái cộng sinh giữa các khoáng vật khác nhau, thường là tử nê với lục nê, giữa lục nê và hồng nê, hay thậm chí loại cực ít là cộng sinh giữa chu nê, lục nê và hồng nê. Căn cứ vào tình trạng cộng sinh của các khoáng khác nhau, đoàn nê sẽ có các loại tính chất, màu sắc khác nhau.

Theo tiếng địa phương “ đoàn “ ( đoàn kết) cùng âm với “ đoạn”(dãi lụa), hơn nữa phần lớn đoàn nê sau khi nung đều có rất nhiều gam màu vàng như lụa. Vì vậy còn gọi là Đoạn nê.

Phạm vi nung đoàn nê tương đối rộng, khoảng từ 1170oC đến 1240oC nên có thể chế tác được các tác phẩm lớn. Sau khi nung, do sự co ngót làm các hạt lộ ra đặc tính bên ngoài như “ cốt nhiều thịt ít”, màu sắc tự nhiên cổ điển. Chất phôi phần lớn đều có tỉ lệ hấp thụ nước và lỗ thoát khí tương đối lớn. Qua nhiệt độ hoặc môi trường nung khác nhau, thể hiện nhiều gam màu đậm nhạt bất định, phong phú và đa dạng.

Khoáng đoàn nê với tính vượt trội tự nhiên, sau khi nung có màu sắc tự nhiên, hạt cát trong chất phôi phong phú, có hiệu ứng tầng lớp và nhu hòa. Trong khoáng có các hạt lớn nhỏ khác nhau, sau khi nung tỉ lệ giãn nở không đồng đều, khiến cho kết cấu của chất thai phong phú, sẽ thể hiện nhiều biểu dạng khác nhau như “ Sa Ngư Bì” “ Ngư Tử “ “ Lê Bì”.
​Đoàn nê do cộng sinh với các loại khoáng khác nhau cùng với sự kết hợp đơn chất hoặc nhiều chất, hình thái không giống nhau, Tuỳ theo khối lượng các khoáng khác nhau, khu mỏ và tầng khoáng khác nhau, đều có đặc tính và hiệu quả sau khi nung khác nhau.