THẺ THÀNH VIÊN

THẺ THÀNH VIÊN
– Được uống trà tại TỬ SA TRÂN NGOẠN 5 lần (mỗi lần ghé uống 3 loại trà) (Các loại trà TSTN đang có, PNS, PNC, Đại Hồng Bào, Kim Tuấn Mi, Chánh Sơn Tiểu Chủng, Bạch Trà, Trà Xanh, Đơn Tùng Phượng Hoàng, và các loại trà mới khác …)
– Sử dụng: được 5 buổi đến uống thử trà.
– Giá bán thẻ: 500.000đ

THẺ THÀNH VIÊN BẠC
– Được uống trà tại TỬ SA TRÂN NGOẠN (mỗi lần ghé uống 3 loại trà) (Các loại trà TSTN đang có, PNS, PNC, Đại Hồng Bào, Kim Tuấn Mi, Chánh Sơn Tiểu Chủng, Bạch Trà, Trà Xanh, Đơn Tùng Phượng Hoàng, và các loại trà mới khác …)
– Được dẫn theo 1 người bạn.
– Mua trà: giảm giá 5%.
– Đặc biệt: được 3 lần uống PNS Băng Đảo 2019 (giá bánh 357g/8tr8) (vui lòng yêu cầu để được phục vụ)
– Thời hạn thẻ: 20 buổi uống trà trong 2 tháng.
– Giá bán thẻ: 1.000.000đ

THẺ THÀNH VIÊN VÀNG
– Được uống trà tại TỬ SA TRÂN NGOẠN (mỗi lần ghé uống 3 loại trà) (Các loại trà TSTN đang có, PNS, PNC, Đại Hồng Bào, Kim Tuấn Mi, Chánh Sơn Tiểu Chủng, Bạch Trà, Trà Xanh, Đơn Tùng Phượng Hoàng, và các loại trà mới khác …)
– Được dẫn theo 2 người bạn.
– Mua trà: giảm giá 10%.
– Mua ấm: giảm giá 10%.
– Đặc biệt: 1 lần thưởng thức PNS Băng Đảo 2007 (giá bánh 100g/13tr), 1 lần thưởng thức PNS Toàn Chân 2012 (giá bánh 357g/14tr), 1 lần thưởng thức PNS Tiểu Ban Chương (vui lòng yêu cầu để được phục vụ)
– Thời hạn thẻ: 20 buổi uống trà trong 2 tháng.
– Giá bán thẻ: 2.000.000đ

THẺ THÀNH VIÊN BẠCH KIM
– Được uống trà tại TỬ SA TRÂN NGOẠN (mỗi lần ghé uống 3 loại trà) (Các loại trà TSTN đang có, PNS, PNC, Đại Hồng Bào, Kim Tuấn Mi, Chánh Sơn Tiểu Chủng, Bạch Trà, Trà Xanh, Đơn Tùng Phượng Hoàng, và các loại trà mới khác …)
– Được dẫn theo 3 người bạn.
– Mua trà: giảm giá 10%.
– Mua ấm: giảm giá 15%.
– Đặc biệt: 1 lần thưởng thức PNS Băng Đảo Kim 2022 (giá bánh 100g/22tr), 1 lần thưởng thức PNS Băng Đảo 2007 (giá bánh 100g/13tr), 1 lần thưởng thức PNS Lão Ban Chương phối Băng Đảo (giá bánh 100g/15tr) (vui lòng yêu cầu để được phục vụ)
– Thời hạn thẻ: 20 buổi uống trà trong 2 tháng.
– Giá bán thẻ: 4.000.000đ

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA THẺ
– Địa điểm sử dụng thẻ: TỬ SA TRÂN NGOẠN – 308 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, TP HCM
– Khung giờ áp dụng: 8:00 đến 17:00 hàng ngày.
– Phải xuất trình thẻ ngay lúc đến để được hổ trợ tốt nhất các quyền lợi của thẻ.
– Khi mất thẻ còn thời hạn vui lòng báo cho TỬ SA TRÂN NGOẠN để được cấp thẻ khác thay thế.
– Tin nhắn xác nhận kích hoạt thẻ trên Zalo từ Tử Sa Trân Ngoạn có giá trị tương đương như thẻ.
– Được cung cấp tất cả thông tin về tử sa và trà nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu.
– Được ưu tiên giới thiệu các loại trà mới về, ấm mới về.

LIÊN HỆ
Có nhu cầu mua thẻ hoặc có mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 0903 800169 (có Zalo)