/ / Ấm Tử Sa

Hiển thị 1–20 của 30 kết quả

 • THỬ LẠC ĐỀ LƯƠNG

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 300ml
  Dòng ấm: phỏng cổ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • VŨ LỘ THIÊN TINH

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 350ml
  Dòng ấm: phỏng cổ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • TAM TÚC – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: bính tử nê
  Dung tích: 450ml
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 15tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • LỤC PHƯƠNG – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: hắt tinh thổ
  Dung tích: 180ml
  Triện: Vương Thạch Canh
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 30tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • TỨ PHƯƠNG – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: hắt tinh thổ
  Dung tích: 170ml
  Triện: Song Ngư
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 18tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • MAI THUNG – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: bính tử nê
  Dung tích: 80ml
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 15tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • THÀNH MAI – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: thanh thủy nê
  Dung tích: 180ml
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Triện: Cát Đào Trung
  Giá bán: 20tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • HOÀNG MAI – KIM ĐỈNH THƯƠNG TIÊU

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 500ml
  Triện: Kim Đỉnh Thương Tiêu
  Giá bán: 30tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • HỒNG MAI – NHẤT XƯỞNG

  Chất đất: nội tử ngoại lục
  Dung tích: 450ml
  Dòng ấm: Nhất xưởng
  Giá bán: 30tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • SƯ CẦU – LƯU QUẦN

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 220ml
  Nghệ nhân: Lưu Quần
  Giá bán: 10tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • HÁN QUÂN – DOÃN ĐÀO

  Chất đất: đế tào thanh
  Dung tích: 180ml
  Nghệ nhân: Doãn Đào
  Giá bán: 15tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • PHƯƠNG VIÊN HỒ

  Chất đất: giáng ba nê
  Dung tích: 400ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: 30tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • VƯƠNG THỊ ĐÀO NGHỆ

  Chất đất: đế tào thanh, tử nê, hồng nê
  Dung tích: 130ml ~ 160ml
  Nghệ nhân: Vương Thạch Canh, Vượng Huệ Trung, Vương Khang, Vương Phương, Doãn Đào
  Giá bán và thông tin: vui  lòng liên hệ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • ĐẮC Ý

  Chất đất: tử nê
  Dung tích: 350ml
  Giá bán: liên hệ

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • OVAL

  Chất đất: đế tào thanh
  Dung tích: 450ml
  Giá bán: 40tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • THỦY BÌNH

  Chất đất: đế tào thanh
  Dung tích: 160ml
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: 15tr

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • BỘ ẤM NAM QUA – CHU MẪN

  Đây chính là bộ ấm được Chu Mẫn làm trong trường thi, có triện của giám khảo lúc đó là Từ Hán Đường. Bộ ấm Nam Qua này Chu Mẫn đã đạt được giải 3 cuộc thi làm ấm thuần thủ công năm 2015.
  Chất đất:
  chu nê
  Dung tích: 150ml
  Nghệ nhân: Chu Mẫn
  Chế tác: thuần thủ công
  Giá bán: (liên hệ)

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • TÂY THI – TƯỞNG PHONG

  Chất đất: đế tào thanh
  Dung tích: 140ml
  Nghệ nhân: Tưởng Phong
  Giá bán: (liên hệ)

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • XUYẾT CHỈ

  Chất đất: đế tào thanh
  Dung tích: 180ml
  Giá bán: (liên hệ)

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.
 • TRI TÚC THƯỜNG LẠC – CHU ĐAN

  Chất đất: hoàng kim đoạn nê
  Dung tích: 120ml
  Nghệ nhân: Chu Đan
  Giá bán: (liên hệ)

  • Thanh toán linh hoạt ATM, VISA, Master, JCB, Ví Momo, …
  • Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng.
  • Có chính sách thu đổi ấm.
  • Giúp vệ sinh ấm sạch sẽ sau một thời gian sử dụng để uống trà được ngon.