/ / Châu Vũ Kiệt

Châu Vũ Kiệt

Châu Vũ Kiệt 周宇杰 (Lão sư Thực Lực Phái), nam, sinh năm 1977 tại Nghi Hưng Giang Tô. Anh có sự quan tâm và hứng thú mãnh liệt với tử sa và bị ảnh hưởng bởi phong cách của dì là Cao Lệ Quân. Năm 1995 theo học đại sư Quý Ích Thuận về nghệ thuật tử sa và làm ấm truyền thống. Sau đó anh tiếp tục vào Học viện Nghệ thuật và Thủ công Trung Quốc để học về tạo hình nghệ thật, thiết kế gốm sứ.

Sau một thời gian miệt mài nghiên cứu về tử sa cộng với lòng đam mê, anh đã định hình cho bản thân phong cách riêng, hướng đi riêng. Các tác phẩm của anh được anh toàn tâm sáng tác, anh rất chú trọng vào từng đường nét chi tiết chiếc ấm, anh quan niệm một chiếc ấm khi hoàn thành phải cân đối hài hòa tổng thể và những chi tiết nhỏ cũng phải được chú ý tới. Chính quan niệm này nên nhiều học trò của anh cũng đã làm ra những tác phẩm rất tiện dụng, không những cân đối hài hòa tổng thể mà còn được trao chuốt từng chi tiết nhỏ, nâng cao giá trị của một chiếc ấm tử sa.

Hiện tại Châu Vũ Kiệt có nhiều tác phẩm có giá trị cao, được giới sưu tầm tử sa Trung Quốc đánh giá cao và thường xuyên tham gia các cuộc đấu giá tại Nghi Hưng hàng năm.