/ / Vương Tường

Vương Tường

Vương Tường 王翔 (Thực Lực Phái), sinh năm 1975. Cao cấp công nghệ mỹ thuật sư cấp quốc gia, theo học sư phụ là Đại Sư chuyên về điêu khắc tử sa Đàm Tuyển Hải.
Các tác phẩm của ông phong phú và đa dạng. Nhiều tác phẩm đẹp, được đánh giá cao, giành được được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, nhiều tác phẩm được các nhàu sưu tập trân quý.