giáng ba nê

Giáng Ba Nê (Giáng Pha Nê)
Đất

Giáng Ba Nê (Giáng Pha Nê)

Không giống như các loại đất khác như Tử nê và Hồng nê, việc sử dụng Giáng ba nê để làm ấm trà không có lịch sử hàng trăm năm. Sự thật Giáng ba nê là một loại nê liệu mới, chỉ được phát hiện cách đây và thập kỷ. Loại đất mới này được…