/ / Lưu Cảnh

Lưu Cảnh

Lưu Cảnh 刘景 (Lão sư Thực Lực Phái), đam mê và yêu thích nghệ thuật tử sa từ nhỏ. Ông đặc biệt kéo léo và tinh tế, các tác phẩm bằng tử sa  về động vật của ông mô tả sinh động, nhìn chúng sống động như thật.