Vận chuyển

– Quý khách ở TP HCM có thể đến nhận ấm và kiểm tra ấm trực tiếp hoặc chúng tôi có thể giao ấm đến địa chỉ của quý khách.

– Nếu quý khách ở nơi khác chúng tôi sẽ vận chuyển qua công ty chuyển phát nhanh, sau khi quý khách đã thanh toán.