Thu đổi

CHÍNH SÁCH THU ĐỔI ẤM TẠI TỬ SA TRÂN NGOẠN

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Quý khách sưu tầm được những chiếc ấm tử sa ưng ý, Tử Sa Trân Ngoạn có nhận thu đổi lại tất cả các ấm Thực Lực Phái do Tử Sa Trân Ngoạn cung cấp với chính sách như sau:

  • Được trả lại ấm trong vòng 3 ngày (hoàn lại 100% tiền).
  • Được đổi ấm khác trong vòng 7 ngày.
  • Trong 6 tháng đầu: Thu lại 70%. Đổi ấm giá trị ≥ thu lại 80%.
  • Từ 6 tháng đến 12 tháng: Đổi ấm giá trị ≥ thu lại 70%.
  • Sau 12 tháng tùy tình trạng sẽ có phương án cụ thể.

Điều kiện chung:

  • Áp dụng thu đổi với tất cả ấm Thực Lực Phái của Tử Sa Trân Ngoạn bán ra.
  • Ấm thu đổi phải có giấy chứng nhận của Tử Sa Trân Ngoạn.
  • Ấm phải còn nguyên vẹn và đầy đủ chứng thư vỏ hộp theo ấm và quà tặng nếu có.
  • Ấm đặt riêng hoặc đặt khắc theo ý khách thì sẽ không nhận thu đổi lại.