THÀNH VIÊN BẠCH KIM

– Được uống trà tại TỬ SA TRÂN NGOẠN (mỗi lần ghé uống 3 loại trà) (Các loại trà TSTN đang có, PNS, PNC, Đại Hồng Bào, Kim Tuấn Mi, Chánh Sơn Tiểu Chủng, Bạch Trà, Trà Xanh, Đơn Tùng Phượng Hoàng, và các loại trà mới khác …)
– Được dẫn theo 3 người bạn.
– Mua trà: giảm giá 10%.
– Mua ấm: giảm giá 15%.
– Đặc biệt: 1 lần thưởng thức PNS Băng Đảo Kim 2022 (giá bánh 100g/22tr), 1 lần thưởng thức PNS Băng Đảo 2007 (giá bánh 100g/13tr), 1 lần thưởng thức PNS Lão Ban Chương phối Băng Đảo (giá bánh 100g/15tr) (vui lòng yêu cầu để được phục vụ)
– Địa điểm sử dụng thẻ: TỬ SA TRÂN NGOẠN – 308 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, TP HCM
– Khung giờ áp dụng: 8:00 đến 17:00 hàng ngày.
– Thời hạn thẻ: 20 buổi uống trà trong 2 tháng.
– Giá bán thẻ: 4.000.000đ
– Liên hệ hổ trợ và mua thẻ: 0903 800169