/ / / PHẠN LIÊN (đế tào thanh, 180ml, Mã Diệc Phi làm, Phan Trữ Tâm khắc)

PHẠN LIÊN (đế tào thanh, 180ml, Mã Diệc Phi làm, Phan Trữ Tâm khắc)

79.000.000

Hết hàng

Mô tả

Sơ hạ – Nguyễn Khuyến

Tạc dạ trì biên sinh nộn hà,
Thần song bất giác hạ sơ qua.
Bán không phong dẫn diên ngâm địch,
Kỷ xứ chi tàng ương lộng ca.

Dịch nghĩa

Đêm qua, bên ao búp sen đã nhú,
Buổi sáng bên cửa sổ, không biết đã chớm sang hè.
Lưng trời, gió đưa tiếng sáo diều vẳng tới,
Đây đó, khuất trong cành cây chim chóc ríu ran.

Hiện tại bạn chưa thể xem được nội dung này.
Hiện tại bạn chưa thể xem được nội dung này.