/ / / LỤC PHƯƠNG CAO CHẤP (Chu nê)

LỤC PHƯƠNG CAO CHẤP (Chu nê)

15.000.000

còn 1 hàng

Mô tả

LỤC PHƯƠNG CAO CHẤP (chấp là lấy, cố chấp)
Minh phẩm lục phương cao chấp …. Nguyên liệu tuyển dụng chu nê chế tác thành
Chữ khắc: Quân tử thượng tố hoài phong nạp lương.

Hiện tại bạn chưa thể xem được nội dung này.
Hiện tại bạn chưa thể xem được nội dung này.