/ / / BIẾN BIỀU (Tử nê, Châu Phong)

BIẾN BIỀU (Tử nê, Châu Phong)

17.000.000

Mô tả

Chữ khắc cành trúc: thanh thú
Chữ khắc: ý tịnh tâm ninh bất tạo niệm, canh tý,
Biến biều 8 chữ cuối: dáng cổ phóng thoáng, Hình Thần hữu song

Hiện tại bạn chưa thể xem được nội dung này.
Hiện tại bạn chưa thể xem được nội dung này.