/ / Ngô Đông Nguyên

Ngô Đông Nguyên

Ngô Đông Nguyên 吴东元 (Lão sư Thực Lực Phái), Sinh năm 1972 tại Giang Tô Nghi Hưng. Năm 1992 theo cha là Ngô Quần Tường, lúc đó là nghệ nhân tử sa tầm trung, thiết kế và làm ấm, và đại diện cho các nghệ nhân khắc ấm thời đó. Vì vậy đối với tử sa Ngô Đông Nguyên đã thừa hưỡng được văn hóa truyền thống kiến thức của nghệ thuật tử sa Trung Quốc.